Апарат за слухов скрининг на новородени Babyscreen

№ - 303247

Echodia, Франция
Апарат за слухов скрининг на новородени Babyscreen , Медицинска Апаратура,
Апарат за слухов скрининг на новородени Babyscreen , Медицинска Апаратура,

Апарат за слухов скрининг на новородени и малки деца.   Babyscreen е многофункционално устройство, предназначено за скрининг на слуха на новородени чрез  TЕOAE (стандартно), DPOAE ( стандартно) и ABR тестове ( опция). Скрининговите тестове се извършват по бърз, точен и автоматизиран начин.

Апаратът за слухов скрининг на новородени е снабден с голям цветен сензорен екран и интуитивен потребителски интерфейс за лесно осъществяване скрининг на новороденото.

Снабден с мини SD карта,която позволява да се съхраняват до 2000 теста.
Резултатите от измерванията се показват незабавно на екрана.


Архивиране и консултиране: свързването на устройството към компютър ви позволява да прехвърляте събраните измервания и да ги съхранявате в базата данни на предоставения софтуер Echosoft. След това имате възможност да се консултирате, отпечатвате и експортирате резултатите.

Технически характеристики:

- Транзиентни отоакустични емисии (ТЕОАЕ)

Автоматичен ТЕОАЕ  тест с честоти между 2000 и 4000 Hz, стимул: Клик

Резултатът е представен от крива, която просто показва дали отоакустичното излъчване е налице или не. Това е обективен тест, защото той  не изисква съдействие от страна на пациента. Този тест е много важен, особено при изследването на новородени, защото ако акустичните отоемисии са налице, това означава, че слухът на новороденото не показва глухота, по-висока от 30-40 dB. Това е рутинен скринингов тест, който все повече и повече се използва при изследване на новородени.

- Дисторзионни отоакустични емисии (DPOAE) - автоматичен тест

Дисторзионните емисии се характеризират с два стимулиращи звука, известни като първични f1 и f2. Чрез промяна на честотите на тези два първични f1 и f2 е възможно да се съберат различни дисторзионни продукти, за да се получи проследяване, наречено DPgram ( аналогия с аудиограмата). Чрез наблюдение на кохлеарния отговор, честота по честота (1kHz до 5 kHz), е възможно да се оцени степента на глухота.

Стимули:1000 до 5000Hz
55dB SPL

- Автоматичен ABR тест -слухови евокирани потенциали (опция)

Слуховият отговор на мозъчния ствол (ABR) се използва рутинно в областта на неврологичните и отологичните изследвания. Неинвазивната електрофизиологична техника, основана на принципа на електроенцефалографията (ЕЕГ), ABR предоставя обективна информация, възпроизводима в слуховата функция от кохлеята до мозъчния ствол. Те помагат да се разкрие електрическата активност на периферните слухови пътища, чрез прилагане на акустична стимулация (обикновено кликване), в цялостната активност на ЕЕГ.

Стимули:
49 кликвания/сек
Редуващи се кликвания / трели
40 db HL
Тестове за импеданс
Автоматично спиране на измерването при откриване на реакцията
 
Типичните ABR проследявания се състоят от няколко вълни, номерирани от I до V. Когато става въпрос за скрининг на новородени, се извършва само откриване на V-та вълна с ниска интензивност (30 до 40dB), за да се оценят възможните нарушения на слуха.

Изпрати запитване