Elios - мултифункционален уред за измерване на аудиометрия, отоакустични емисии и евокирани потенциали

№ - 300644

Echodia, Франция
Elios - мултифункционален уред за измерване на аудиометрия, отоакустични емисии и евокирани потенциали, Медицинска Апаратура, Отоневрология
Elios - мултифункционален уред за измерване на аудиометрия, отоакустични емисии и евокирани потенциали, Медицинска Апаратура, Отоневрология
Хибриден апарат за измерване на отоакустични емисии, Евокирани потенциали и аудиометрия – модел Elios, Echodia – Франция. 
Апаратът се конфигурира съгласно нуждите на всяка индивидуална практика и може да бъде надграждан с допълнителни модули по всяко време. 
Апаратът работи както самостоятелно, така и във връзка с компютър ( посредством USB). Компютърен софтуер в цената. 
 
Възможни функции:

Измерване на мозъчно-стволови слухови евокирани потенциали ABR / AABR

Слуховият отговор на мозъчния ствол (ABR) се използва рутинно в областта на неврологичните и отологичните изследвания. Неинвазивната електрофизиологична техника, основана на принципа на електроенцефалографията (ЕЕГ), ABR предоставя обективна информация, възпроизводима в слуховата функция от кохлеята до мозъчния ствол. Те помагат да се разкрие електрическата активност на периферните слухови пътища, чрез прилагане на акустична стимулация (обикновено кликване), в цялостната активност на ЕЕГ.

50 clicks/sec
Редуващи се clicks / burst
Контралатерално маскиране
0 до100dB HL
Импеданс тест

Евокирани потенциали ASSR

Слуховите отговори в стационарно състояние (ASSR) са електрофизиологични измервания, използвани за определяне на степента на загуба на слуха със специфична честота.

Стимулация AM2
Носещи честоти: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz
Честота на модулация: 40Hz или 80Hz
10 до 90 dB HL
Тест за импеданси
 
Вестибуларно евокирани потенциали oVEMP/cVEMP
Те изучават сакуло-спиналния път: сакуло, долния вестибуларен нерв от стерно-клеидо-мастоидния (SCM) ипсилатерално, през цервико- гръбначния мозък. OEP или VEMP  от скоро се използват в набора от кохлеовестибуларни тестове за изследване и подсилват помощната диагностика в допълнение към други тестове като аудиограма и слухова реакция на мозъчния ствол (ABR).
На практика звукови стимулации с висок интензитет (90-100 dB) активират първичните вестибуларни неврони, инервиращи сакула и вторичните вестибуларни неврони на nucei inferior и side vestibular. На практика кратки звукови щракания (100 микросекунди) или кратки звукови изблици от 90 до 100 dB се издават едностранно чрез използване на акустична стимулация при честота 1 KHz или 500 Hz.
OEP се събират в двата SCM мускула чрез кожни електроди, поставени в 1/3 горната част на тези два мускула.
 
 
DPMC (очаква патент)
Със своето ноу-хау и сътрудничеството си с лабораторията за сензорна биофизика  Clermont-Ferrand, компанията ECHODIA разработи измерване на фазата на изместване на  кохлеарния микрофоничен потенциал (DPMC). Тази иновация, принадлежаща на ECHODIA, записва времето за реакция от външните ресничести клетки на кохлеята, електрофизиологично, след акустична стимулация с тон 1KHz.  Клиничните проучвания показват, че измереното време е изображението на налягането в перилимфата. Мониторингът на DPMC може да наблюдава възпроизводими или изолирани промени в налягането от кохлеята и по този начин да подчертае кохлеарен хидропс ( събиране на течности).
 
Акустична стимулация от 900Hz до 1100Hz
Специфичен ушен накрайник
Тестове за импеданс
Конфигурируемо отхвърляне
Интензивност на звука от 40 до 90dB SPL
Целеви заболявания: хидропс, световъртежи, неинвазивна диагностика на болестта на Мениер.
 

Транзиентни отоакустични емисии TEOAE - тест с честоти между 2000 и 4000 Hz, стимул: Клик

Резултатът е представен от крива, която просто показва дали отоакустичното излъчване е налице или не. Това е обективен тест, защото той  не изисква съдействие от страна на пациента.

Дисторзионни отоакустични емисии DPOAE 

Дисторзионните емисии се характеризират с два стимулиращи звука, известни като първични (f1 и f2). Чрез промяна на честотите на тези два първични f1 и f2 е възможно да се съберат различни дисторзионни продукти, за да се получи проследяване, наречено Dpgram ( графично изобразени като аналогия с аудиограмата). Чрез наблюдение на кохлеарния отговор, честота по честота (500Hz до 5 kHz), е възможно да се оцени степента на глухота.

1000 to 5000Hz
50 to 75dB SPL
 

Shift-OAE Чрез Shift-OAE може да наблюдават възпроизводими или изолирани промени в налягането от кохлеята и по този начин да установи кохлеарен хидропс.При запис на дисторсионни продукти се прилага битонална акустична стимулация (едновременно изпращане на два чисти тона). Тези два звука, наречени първични, със съответните честоти f1 и f2 ще предизвикат излъчване на характерен продукт на изкривяване в човека при честота 2f1-f2

 
Акустична стимулация от 1kHz до 3kHz
Интензитет на звука от 50 до 75dB SPL
 
Електрокохлерография – неинвазивна технология с използване на позлатен  електрод
До 50 клика в секунда, редуващи се , дигитална резолюция 16 bits @ 32 KHz
Тест за съпротивление, прозорец на измерване 10до 25ms, интензитет на звука 40 до 95 dB HL
 

Аудиометрия

Изпрати запитване