Представяне

Фирма Джи Кей Инженеринг Груп ООД е създадена от специалисти с над 1Изложение Булмедика 2014г. 0 години опит в областта на медицинските технологии  и е фокусирана в създаването на комплексни решения  за оборудване  на болнични заведения. Фирмата предлага пълен проджект мениджмънт на своите клиенти - от проектиране, кооридиниране изпълнението на проекта, монтаж, тест и  сервизно обслужване. Основни сфери на дейност на компанията са:

- Проектиране и изграждане на интегрирани операционни зали със система за телемедицина

- Доставка на медицинско оборудване и апаратура за  операционни зали, реанимация, спешна помощ и специализирани кабинети

- Проектиране на инсталации за медицински газове и системи за връзка пациент- медицинска сестра

 Следвайки съвременните тенденции в медицината основен акцент в дейността на фирмата поставихме  върху изграждането на високотехнологични операционни зали,  при които се осъществява пълен контрол на оборудването в операционната зала, ефективно управление на документацията и работния процес и уеб базирана телекомуникационна връзка от операционната в реално  време.