Монтаж

Инсталирането и пуска на предлаганото от нас ободудване се извършва от нашия екип обучени и лицензирани специалисти, които работят под ръководството на инженерен състав.

При инсталация и монтаж се спазват следните стандарти:

  • ISO 7396 -1:2007
  • ISO 9001
  • MDD 93/42 EEC

Винаги следим материалите и консумативите, използвани при монтажа да бъдат подходящи за използване с медицински газове.

Оборудването, използвано за монтажа на нашите инсталации е от най - висок клас, което ни гарантира по-добро качество,  бързина и ефективност при изпълнение на обекта.