Сертификати

Предоставяне на висококачествени продукти и услуги на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Фирма Джи Кей Инженеринг Груп ООД е внедрила и поддържа система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001.  

Джи Кей Инженеринг Груп ООД държи партньорите на компанията да спазват международните стандарти за качество и продуктите им да са сертифицирани съгласно хармонизираните в България европейски директиви.

Фирмата има сертификат за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

Фирмата има разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.