Сервиз

За гарантиране дългия живот и правилното функциониране на доставеното оборудване,  е необходимо да се спазват препоръчаните от производител периодични профилактики.

За да осигурим качествени следпродажбени услуги на своите клиенти, процесът ни на сервизно обслужване е сертифициран по ISO 9001 :2008, а специалистите ни са преминали обучение от производител.

Заедно с всеки клиент ние извършваме оценка на потребностите от сервизно обслужване, на оборудването с което разполага, за да предложим най-подходящия план на посещения. Ние знаем,че системите, които доставяме са от изключително значение за правилното функциониране на работния процес в болницата и гарантираме бързи реакции при аварийни ситуации. Поддържаме резервни части на склад.