Проектиране

Проектирането на инсталациите за медицински газове и оповестителни системи е от съществено значение при изпълнението на този род проекти. Ние, в Джи Кей Инженеринг Груп ООД затваряме процеса на изпълненение на един проект започвайки още от фазата на проектиране, през монтажа и теста на инсталацията и сервизното обслужване.

Във фазата на проектиране работим в тясно сътрудничество с клиента, за да осигурим най-подходящото за неговите нужди и предпочитания изпълнение.

Извършваните от нас дейности при проектиране на медицински газови системи включват:

- Изчисление на дебити и избор на най-подходящи агрегати и съоръжения за централизирано захранване с медицински газове

- Изчисление на дименсии на тръбна инсталация и избор на инсталационно трасе

- Избор на оборудване с изводи за медицински газове за реанимация, операционни зали и стационар, съобразно процеса на работа и архитектурата на помещенията

- Избор на крайни устройства за използване на медицинските газове

Компанията има пълна проектантска правоспособност и извършва още :

Проектиране на медицинска технология и проектиране на инсталации за връзка между пациент и медицински персонал.

Джи Кей Инженеринг Груп ООД работи в тясно сътрудничество с архитекти и проектанти на други части и може да предложи цялостно концептуално решение за изграждане на болнични заведения.